Informace o proutěných plotech

Proutěné ploty vrba

Proč zrovna proutí na výrobu plotů?

Proutěné ploty jsou vysoce funkční zástěnou, která zajistí soukromí ve Vašich exteriérových prostorách. Proutěné ploty mají životnost 8 až 10 let. Proutěné ploty jsou ideální oporou pro mnohé z pnoucích dřevin. Pokud zároveň využijete kostru proutěného plotu jako oporu pro pnoucí zeleň dočkáte se pravděpodobně mnohem vyšší životnosti.Tento materiál je (na rozdíl od nevkusných typů bambusových a rákosových tyčí) domácím, patří do našich luhů a hájů a tváří se tedy velice autenticky.

Montážní pokyny

Kolik polí proutěných plotů budu potřebovat? S čím je třeba počítat?

Nejprve si spočítejte, kolik polí proutěného plotu budete potřebovat.

Šířka jednotlivých polí je 180 cm, avšak pro docílení požadovaného clonění je třeba počítat s překryvem polí po stranách alespoň 10 cm. Při výpočtu množství potřebných polí proto doporučujeme počítat pro jedno pole 170 cm.

S největší pravděpodobností nevyjdou proutěná pole přesně na Vámi požadovanou vzdálenost, pak je třeba počítat s větším množstvím polí a s větším překryvem jednotlivých polí, neboť proutěné ploty nelze krátit na šířku – bez další úpravy by došlo k jejich rozplétání a tím znehodnocení. Na takto „upravená“ pole se nevztahuje záruka!

Pole proutěných plotů lze krátit na výšku, raději si však objednejte výšku, která Vám vyhovuje – při neodborném krácení může dojít k poškození plotu. Výška Vámi vybraného plotového pole by neměla po instalaci převyšovat stávající pletivo/konstrukci o více než 20 cm.

Vzorový výpočet

Požadujete-li montáž proutěných plotů na rovný, 30 m dlouhý úsek pletivového plotu, pak:

30 : 1,7 = 17,64 (výsledek je třeba zaokrouhlit nahoru)

Z výpočtu vyplývá, že bude třeba 18 polí proutěného plotu, jejich přesah bude o trochu větší než 10 cm, případně poslední pole bude s větším přesahem.

kalkulačka

Jak proutěné ploty orientovat?

Pro dlouhou životnost proutěných plotů doporučujeme instalaci „na výšku“, kdy jsou silné pruty v kontaktu se zemí a samotná proutěná výplň směřuje vodorovně.

Z estetického hlediska doporučujeme hroty na horní straně po montáži ustřihnout pákovými nůžkami – je však nutno ponechat několik cm nad výpletem, aby se plot nezačal rozplétat!

Hroty na spodní straně plotu je dobré na polích ponechat – proutěná výplň pak není v kontaktu se zemí a vydrží déle!

Ploty mají rub a líc – z jedné strany jsou více patrné zastřihnuté proutky – tuto stranu doporučujeme orientovat směrem ke konstrukci, na kterou se pole montují.

Na jakou oporu ploty montovat?

Plotová pole doporučujeme instalovat na stávající pletivový plot nebo na jinou stabilní oporu. Není nutné, aby byl pletivový plot nový, ale musí být dostatečně pevný, především by měly být v pořádku napínací dráty, ke kterým se rohože přichytávají.

Sloupky plotu musí být dostatečně stabilně zakotveny, aby při silnějších větrech nedošlo k vyvrácení plotu. Jako oporu lze použít i konstrukci, kterou pro montáž proutěných polí vytvoříte. Přesvědčte se však, že stabilita Vaší konstrukce je dostatečná.

Jak proutěné pole přichytit?

Montáž plotu je snadná a rychlá. Na pletivový plot či jinou připravenou konstrukci doporučujeme přichytit proutěné ploty pomocí zdrhovacích elektrikářských pásek.

Doporučujeme nenápadnou černou barvu, aby pásky nenarušily přirozený a jednoduchý vzhled plotu, na jedno proutěné pole počítejte alespoň 8 pásek.

K pletivovému plotu je vhodné proutěná pole chytat za napínací dráty, vždy se snažte, aby byly přichyceny především silné svislé pruty. Konce elektrikářských pásek ustřihněte zahradnickými nůžkami nebo kleštěmi.

Jaké proutí se používá k výrobě proutěných plotů?

K výrobě nabízených proutěných plotů jsou využívány 2 druhy proutí. Jedná se o proutí vrbové a lískové, které je vhodné k výrobě proutěných plotů.

Proutěné ploty z vrbového proutí

Proutěné ploty z lískového proutí

Menu